Fiesta inauguracion shine skateshop viernes 20 mayo c Fiesta inauguracion shine skateshop viernes 20 mayo c