Hingher Flip transfer en el Skaterpark de Rubi, en Barcelona, Danny Batista "Master" Hingher Flip transfer en el Skaterpark de Rubi, en Barcelona, Danny Batista "Master"