Tailblock push shopping layback x Nahikari

Trick: tailblock push shopping layback,
Spot: Santiago de Compostela.
Skater: Nahikari Pérez
Photographer: Javier Saavedra

103
   Apr 17, 2023


Comments