Jon Santiago, Backside SmithGrind en Trapaga

Bs Smithgrind de Jon Santiago en el nuevo SkatePark de Trapaga, Bizkaia.

Fotografo : Eder Allende

1.12K
   Aug 9, 2014


Comments