Grab de Miguel "Parce" Perez, Sa Faixina, Mallorca 2014

Miguel "Parce" Perez de grab en el gap alto de Sa Faixina. Mallorca. Enero de 2014. Foto Rob2c.

700
   Feb 27, 2017


Comments