Roman Lishchynskyy

@romsk8

Roman Lishchynskyy
Skateboarder
Lives in Cervera (lleida),
members: