Saelia Crespo Gomez

@saeliaskater

Saelia Crespo Gomez
Skateboarder
Lives in Torrelavega, Cantabria, and is 18 years old.members: