Flip 360, Eurogap Galatzó Skatepark, Miguel Urbina

Trick: Flip 360, Eurogap Galatzó Skatepark.
Skater: Miguel Urbina [Spain]
Filmer: Still camera

41
   Oct 5, 2022

Comments