Nouse to tail, Pista menonitas, Gustavo Teixeira

Trick: Nouse to tail, Pista menonitas.
Skater: Gustavo Teixeira [Brazil]
Filmer: Gabriel Bialeski

15
   Nov 2, 2022

Comments