March 18, 2015

Flip bs overcrook Dudu García, Sa Riera

Flip a backside over kgrind en el handrail del skatepark de Sa Riera, en Palma de Mallorca.
Patina Dudu García.
Graba Alex Luque

Comments
members: